Kontrast:

Spotkanie z teatrem – Wielichowo – 12 grudnia 2014 r.W dniu 12 grudnia 2014 r. w ramach wydarzenia pt. „Spotkanie z teatrem” w Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się przedstawienie pt. „Wilk i zając”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
przedstawienie ,,Wilk i zając"
 
integracja z dziećmi w czasie przedstawienia