Kontrast:

Wydarzenie pt.: „Czytać Warto” – Wielichowo – 30 września 2014 r.30 września 2014 r. w Wielichowie odbyło się spotkanie z autorem książek i słuchowisk dla dzieci p. Marcinem Pałaszem. W trakcie spotkania dzieci poznały niektóre z opowiadań napisanych przez p. Marcina oraz zachęcane były do częstych wizyt w swojej bibliotece.
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

spotkanie z Marcinem Pałaszem 

zaproszenie do wizyt w bibliotece