Kontrast:

Spotkanie z teatrem – Wielichowo – 17.10.2014 r.W dniu 17 października 2014 r. w ramach wydarzenia pt. „Spotkanie z teatrem” w Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się przedstawienie pt. „Trzy Świnki”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

przedstawienie ,,Trzy świnki"

podziwianie przedstawienia ,,Trzy świnki" przez dzieci