Kontrast:

Wydarzenie pt.; „Święto Konia” – Jabłonna – 6 września 2014 r.W dniu 6 września 2014 roku w miejscowości Jabłonna odbyło się wydarzenie pt. „Święto Konia”. W jego trakcie odbyły się liczne konkursy z powożenia bryczką i jazdy konnej. Nagrodzona została również części z uczestników wydarzenia m.in. za najstarszą bryczkę, dla najmłodszego i najstarszego uczestnika wydarzenia. W trakcie święta przyznane zostały dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursie koniarskim. Widzowie poza zawodami mogli również podziwiać m.in. pokazy jazdy polskiej, jeździectwa, rymarstwa oraz wysłuchać występu zespołu Country Zenit.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

przejazd konny przez miasto

główni reprezentanci ,,Święta konia" 2014r.

powożenie końmi na czas

widownia ,,Święta konia" 2014r.

widowisko artystyczne z okazji ,,Święta konia" 2014r.