Kontrast:

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji realizowanej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy – RDRTWZestawienie rzeczowo-finansowe operacji pt. „Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej” realizowanej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy. (plik PDF, 84 KB)

Aneks nr 1 (plik PDF, 84 KB)
Aneks nr 2 (plik PDF, 88KB)
Aneks nr 3 (plik PDF,  88 KB)