Kontrast:

Wydarzenie pt: „Zawody drezynowe” – Ujazd – 30 maja 2014 r.30 maja br. w Ujeździe odbyły się zawody drezynowe. W ich ramach współzawodniczyła ze sobą młodzież z klas szóstych szkół podstawowych oraz gimnazjalna. W zawodach wzięły udział reprezentacje następujących szkół:
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Kamieńca,
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim,
– Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Ruchocicach,
– Szkoła Podstawowa w Łubnicy,
– Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.,
– Gimnazjum w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów W Wielichowie,
– Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II z Kamieńca.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu i zapraszamy na kolejne zawody w następnym roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

zawody drezynowe

aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież

współzawodnictwo między szkołami

nagrody dla uczniów