Kontrast:

Jarmark średniowieczny – Kamieniec – 29 czerwca 2014 r.29 czerwca br. w Kamieńcu odbył się Jarmark Średniowieczny. Obecni na wydarzeniu mogli m.in. zaobserwować funkcjonowanie słowiańskiej osady, wziąć udział w różnorodnych konkurencjach, czy też spróbować średniowiecznych potraw.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Jarmark średniowieczny 2014r. - uczestnicy wydarzenia

prezentacja strojów z epoki średniowiecza

styl życia w średniowieczu

życie codzienne w średniowieczu