Kontrast:

Wydarzenie pt. „Piętnastolecie Powiatu Grodziskiego” – Grodzisk Wielkopolski – 14 marca 2014 r.14 marca br., w Grodziskiej Hali Sportowej, odbyła się uroczystość pt. „Piętnastolecie Powiatu Grodziskiego”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader przy współpracy z Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim. Wydarzenie uświetnił swoim występem chór LOJS działający przy Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim. W trakcie uroczystości glos zabrali m.in. starosta grodziski nt. historii i osiągnięć Powiatu, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, jak i inni zaproszeni goście.

Najważniejszym punktem piętnastolecia było wręczenie odznak dla osób zaangażowanych w sprawne funkcjonowanie powiatu. Po nim nastąpiło wręczenie Nagrody Gospodarczej Starosty Grodziskiego oraz medali „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”. W trakcie uroczystości wręczone zostały również przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Uroczystość zakończona została wystąpieniem Grodziskiej Orkiestry Dętej, a każdy w niej uczestniczący mógł otrzymać egzemplarz książki pt. „Powiat Grodziski wczoraj i dziś” której wydanie zostało sfinansowane ze środków PROW.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

uroczystość pt. „Piętnastolecie Powiatu Grodziskiego”

starosta powiatu godziskiego - p. Mariusz Zgaiński

odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

grodziska orkiestra dęta