Kontrast:

Szkolenie wyjazdowe – wizyta studyjna pn. ” Aktywni mieszkańcy motorem rozwoju LGD „W dniach 4 – 6 września br. przedstawiciele podmiotów aplikujących o dofinansowanie ze środków PROW w ramach konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader oraz przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wizycie studyjnej na Dolnym Śląsku.

Wizyta rozpoczęła sie w Skansenie Górniczo-Hutniczym w Leszczynie gdzie mieliśmy możliwość zapoznania się ze sposobem wykorzystania lokalnego dziedzictwa do otwarcia i prowadzenia  przedsiębiorstwa o szerokim zakresie działaności (noclegi, gastronomia, organizacja imprez tematycznych, zwiedzanie, warsztaty i etc.) oraz obserwacji w jaki sposób przełożyła się ona na pobudzenie ruchu turystycznego w regionie.

Skansen Górniczo-Hutniczym w Leszczynie

Po zakończeniu spotkania w skansenie odwiedziliśmy biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór gdzie jego przedstawiciel zapoznał nas z działaniami podejmowanymi przez LGD (zarówno w ramach środków PROW jak i środków pozyskiwanych z innych źródeł) oraz projektami finansowanymi w ramach PROW poprzez nabory prowadzone przez LGD. W siedzibie LGD odbyła się również dyskusja nt. promocji i dystrybucji  produktów lokalnych oraz przedstawiona została działalność Galerii Produktu Lokalnego „Skarbiec Ducha Gór”  m.in. za pomocą którego LGD dystrybuuje produkty lokalne z obszaru swojego działania.

biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór

Galeria Produktu Lokalnego Skarbiec Ducha Gór

Kolejny dzień szkolenia rozpoczęliśmy od wizytacji Zagrody Ekologicznej „Kozia Łąka”. Spotkaliśmy się tam z jej Właścicielami którzy przedstawili nam historię powstania i rozwoju zagrody oraz certyfikacji jej produktów – ekologicznych serów z koziego mleka. Ponadto dzięki gościnności Właścicieli wszyscy uczestnicy mieli również możliwość spróbowania wytwarzanych tam wyrobów, oglądnięcia zagród oraz linii produkcyjnej serów. W wyniku odwiedzin tego miejsca jaki i dyskusji udało się nam również stworzyć listę produktów lokalnych (nie tylko ekologicznych) z terenu naszego LGD.

Zagroda Ekologiczna Kozia Łąka

Agroturystyka, tu nie musi być nudno. O tym przekonaliśmy się będąc w gospodarstwie „Kowalowe Skały” gdzie jego Właścicielka opowiedziała i oprowadziła nas po gospodarstwie, które poza ofertą noclegową proponuje swoim klientom szeroki wybór różnego rodzaju usług (warsztaty, imprezy tematyczne, regionalne potrawy i etc.). Ponadto uczestnicy szkolenia mieli również możliwość wzięcia udziału w jednym z warsztatów wchodzących w skład oferty gospodarstwa – tj. w warsztatach z filcowania.

Gospodarstwo agroturystyczne Kowalowe Skały

Ostatnim punktem tego dnia była wizytacja Piernikarni w Trzcińsku. Miejsce to jest bardzo ciekawe m.in. ze względu na fakt genezy jego powstania. Piernikarnia powstała w oparciu o tradycje piernikarskie na Dolnym Śląsku, do których dotarł jej Właściciel. W chwili obecnej w jej ramach produkowane są pierniki na indywidualne zamówienia, na skalę masową (można je nabyć w wybranych miejscach na terenie całego Polski) jak i prowadzone są warsztaty z zakresu piernikarstwa, na miejscu w Piernikarni. Dzięki tej wizycie uczestnicy szkolenia mieli możliwość uzyskania wiedzy w jaki sposób, wykorzystać można lokalne dziedzictwo do tworzenia dodatkowych źródeł dochodu dla swojego gospodarstwa domowego. Temat szczególnie ciekawy ponieważ na terenie Powiatu Grodziskiego funkcjonują lokalne i tradycyjne potrawy na których w oparciu o uzyskane doświadczenia, być może udało by się podjąć dodatkową działalność zarobkową.

 Piernikarna w Trzcińsku

Ostatni dzień szkolenia rozpoczęliśmy od wizytacji wsi Lipiany. Wioska smaków – tak ją nazywają przedstawicielki Koła Gospodyń, które postanowiły wypromować swoją wieś w oparciu o tradycyjne bałkańskie produkty. Wydawać by się mogło że produkty te mają mało wspólnego z Polską. Jednakże przywędrowały one do naszego kraju, z terenów byłej Jugosławii, razem z przodkami osób które w chwili obecnej zamieszkują Lipiany.

Dzięki tej wizycie Uczestnicy szkolenia mogli zaobserwować, jak w oparciu o lokalne produkty i historię promować i zmieniać można własną wieś jak i jej mieszkańców.

Wizytacja wsi Lipiany

Ostatnim wizytowanym w ramach szkolenia miejscem była miejscowość Borówki, w której prowadzona jest Fundacja Wspierania Turystyki i Rekreacji „CHATA” oraz agroturystyka Wrzosowa Chata. W trakcie spotkania mieliśmy możliwość zapoznania się z kilkuletnią już historią rozwoju Wrzosowej Chaty (zarówno infrastrukturalną jak i ofertową), a także jej najważniejszym efektem jakimi jest utworzenie przy niej pro turystycznej Fundacji.

Fundacja Wspierania Turystyki i Rekreacji CHATA

Po zakończeniu spotkania i podsumowaniu zebranych doświadczeń, pełni nowych doświadczeń i inspiracji ruszyliśmy w drogę powrotną do Grodziska Wielkopolskiego.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, z którymi mieliśmy okazję się spotkać i które tak serdecznie nas przyjęły.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.