Kontrast:

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia21 maja br. o godzinie 900 w sali konferencyjnej B (budynek B, piętro I) Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia związane z oceną wniosków złożonych w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
– operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów,
– operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.