Kontrast:

Lista wniosków złożonych w terminie – odnowa i rozwój wsiW dniu 14 maja br. upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t. j. na: operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Numer konkursu: OW/2013/II

Wpłynęło łącznie 5 wniosków o dofinansowanie, które opiewają na łączną kwotę 903 958,00 zł.(wnioskowana). Wszystkie złożone wnioski wpłynęły w terminie.

Limit dostępnych środków wynosi: 906 999,60 zł.

Listę wniosków złożonych w terminie można pobrać tutaj.