Kontrast:

Lista wniosków złożonych w terminie – małe projektyW dniu 14 maja br. upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t. j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów.

 Numer konkursu: MP/2013/II

Wpłynęło łącznie 35 wniosków o dofinansowanie, które opiewają na łączną kwotę 884 992,18 zł.(wnioskowana). Wszystkie złożone wnioski wpłynęły w terminie.

 Limit dostępnych środków wynosi: 886 291,91 zł.

 Listę wniosków złożonych w terminie można pobrać tutaj.