Kontrast:

Lista ocenionych operacji – małe projektyW dniu 21 maja 2013 r. ocenione zostały pod względem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, operacje złożone w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów.

Lista operacji ocenionych przez LGD pod względem zgodności z LSR i spełniania kryteriów wyboru tych operacji w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów – do pobrania tutaj