Kontrast:

Promocja działalności Stowarzyszenia – Dożynki Gminno-Powiatowe – 19 sierpnia 2012 r.promocja działalności Stowarzyszenia - Dożynki Gminno-Powiatowe – 19 sierpnia 2012 r.

duże zainteresowanie działalnością stowarzyszenia wśród gości imprezy

wypoczynek dla dużych i małych