Kontrast:

Promocja działalności Stowarzyszenia – Turniej Wsi – 8 lipca 2012 r.malowanie twarzy

turniej wsi w Kamieńcu 2012r. - w ramach akcji promocyjnej stowarzyszenia