Kontrast:

Promocja działalności Stowarzyszenia – Dni Rakoniewic – 24 czerwca 2012 r.rozrywka dla dzieci

dni Rakoniewic 2012r. - w ramach akcji promocyjnej stowarzyszenia