Kontrast:

Smaki Powiatu Grodziskiego – warsztaty w Konojadzie, 23 maja 2012 r.smaki Powiatu Grodziskiego - warsztaty w Konojadzie, 23 maja 2012 r.

nabywanie nowej wiedzy i technik kulinarnych

przekazywanie doświadczeń kulinarnych