Kontrast:

Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnegoszkoła Liderek Rozwoju Lokalnego

wspólne słuchanie wykładów

przedstawienie głównych założeń szkoły liderek