Kontrast:

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji realizowanej w ramach działania 421 wdrażanie projektów współpracyZestawienie rzeczowo-finansowe operacji realizowanej w ramach działania 421 wdrażanie projektów współpracy – Powstanie Wlkp. 1918/19 – Pamiętamy – Kontynuujemy (plik PDF, 188 KB)

– aneks nr 1 – 2011 r. (plik PDF, 194 KB)

– aneks nr 2 – 2012 r. (plik PDF, 192 KB)
– aneks nr 3 – 2013 r. (plik PDF, 200 KB)