Kontrast:

Zestawienia rzeczowo-finansowe z realizacji operacji pt. funkcjonowanie lokalnej grupy dziania – 2009 / 2015Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji pt. funkcjonowanie lokalnej grupy dziania – 2009 (plik PDF, 96 KB)
– aneks nr 1 – 2009 r. (plik PDF, 200 KB)
– aneks nr 2 – 2009 r. (plik PDF, 164 KB)

 Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji pt. funkcjonowanie lokalnej grupy dziania – 2010 (plik PDF, 100 KB)
– aneks nr 1 – 2010 r. (plik PDF, 176 KB)
– aneks nr 2 – 2010 r. (plik PDF, 184 KB)
 
Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji pt. funkcjonowanie lokalnej grupy dziania – 2011 – 2015 (plik PDF, 68 KB)
Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji pt. funkcjonowanie lokalnej grupy dziania – 2011 – 2015 – I aktualizacja (plik PDF, 68 KB)
Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji pt. funkcjonowanie lokalnej grupy dziania – 2011 – 2015 – II aktualizacja (plik PDF, 68 KB)