Kontrast:

Szkolenie wyjazdoweWizyta w starostwie powiatowym w wołowie 

 Wizyta w Lubiążu

  Zakład handlu i przetwórstwa owocowo warzywnego w Ścinawie

Wizyta w pasiece