Kontrast:

Walne Zebranie 2022Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 3 czerwca 2022 r.
o godzinie 1300  w Centrum Kultury RONDO, ul. Kolejowa 12, 62-065 Grodzisk Wlkp.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
  4. Uchwalenie porządku zebrania.
  5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
  6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2021.
  9. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
  10. Wolne głosy i wnioski.

Zmiana harmonogramu naborówInformujemy, że zmianie uległ harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Aktualna wersja harmonogramu znajduje się w zakładce „Harmonogram naborów”.

Wsparcie na wdrażanie operacjiSkorzystaj z możliwości uzyskania dofinansowania! – (Plik PDF, 471KB)

Szkolenie – 18 maja 2022 r.Zapraszamy na szkolenie w zakresie naboru wniosków zaplanowanych na przełom czerwca/lipca 2022 r. Szkolenie online, odbędzie się w środę 18.05.2022 r. o godzinie 10.00. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesyłanie mailowych zgłoszeń na adres: m.salomon(małpa)szgleader.pl.

Nabór wniosków na dofinansowanie – II kwartał 2022 r.Informujemy, iż w II kwartale 2022 r. zostanie ogłoszony nabór na działania: