Kontrast:

Zmiana Regulaminu RadyInformujemy, że w dniu 18 września br. zmianie uległ Regulamin Rady Stowarzyszenia. Jego aktualna wersja znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 04.10.2017 r.4 października br. o godzinie 9.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Podpisanie umowy przyznania pomocy w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Poznajemy naszego sąsiada”W dniu 21 września 2017 r. została podpisana umowa przyznania pomocy w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Poznajemy naszego sąsiada” między Województwem Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Ziemi Grodziskiej Leader oraz Lokalnymi Grupami Działania KOLD i Źródło.

Budżet projektu wynosi 94 754,00 zł i będzie realizowany od 2017 do 2018 r.

podpisanie umowy dla projektu poznajemy naszego sąsiada

Konsultacje w zakresie zmiany LSRPrzedstawiamy do konsultacji propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszelkie uwagi do nich można przesyłać na adres mailowy: m.burzynski (małpa) szgleader.pl do dnia 25 września br.

Propozycje zmian można pobrać tutaj (plik PDF, 342 KB).

Badanie efektywności prowadzonych działań – podsumowanie badaniaDziękujemy za udział w prowadzonym przez nas badaniu. Spłynęło do nas łącznie 106 ankiet w których 103 osoby pozytywnie wypowiedziały się na temat realizacji Planu Komunikacji.