Kontrast:

Konkurs „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne”Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader, Lokalna Grupa Działania KOLD i Lokalna Grupa Działania Źródło zapraszają do udziału w konkursie pt.: „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne” na potrawę regionalną przygotowaną z ziemniaków.

Konkurs adresowany jest do kół gospodyń wiejskich z gmin wchodzących w skład LGD o których mowa powyżej. Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać do dnia 5 lutego br. Konkurs odbędzie się 17 lutego 2018 r. w Kamieńcu.

Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są w regulaminie który można pobrać tutaj (plik PDF, 424 KB).

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w roku 2017Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader informuje, iż odbyły się łącznie 2 nabory wniosków – w pierwszym i w drugim półroczu 2017 r.

W pierwszym naborze wpłynęło w sumie 31 wniosków na 7 zakresów tematycznych, dotyczących: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, operacji mających na celu utworzenie nowych lub zmodernizowania obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, operacji mających na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego, operacji mających na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim oraz operacji o charakterze promocyjnym.

W drugim naborze wpłynęło 7 wniosków na 3 zakresy tematyczne, dotyczące: operacji mających na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączonych z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, operacji mających na celu utworzenie nowych lub zmodernizowania obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz operacji mających na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.

Z pierwszego naboru z zakresu dot. podejmowania działalności gospodarczej w toku realizacji są 4 wnioski, z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w toku jest 6 wniosków, z zakresu dot. utworzenia nowych lub zmodernizowania obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w toku jest 6 wniosków, z zakresu dot. operacji mających na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego w toku jest 1 wniosek, z zakresu dot. operacji mających na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim w toku jest 1 wniosek, z zakresu dot. operacji o charakterze promocyjnym realizowany jest 1 wniosek.

Wnioski dotyczące 2 naboru (II półrocze 2017 r.) są obecnie rozpatrywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Konsultacje w zakresie zmiany LSR 28.12.2017 r. – 04.01.2018 r.Przedstawiamy do konsultacji propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszelkie uwagi do nich można przesyłać na adres mailowy: m.burzynski (małpa) szgleader.pl do dnia 04.01.2018 r.

Propozycje zmian można pobrać tutaj (plik PDF, 927 KB). 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 10 stycznia 2018 r.10 stycznia 2018 r. o godzinie 900 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Zmiana harmonogramu naborówInformujemy, że zmianie uległ harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Aktualna wersja harmonogramu znajduje się w zakładce „Harmonogram naborów”.