Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.2.Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.2 LSR – Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki, przedsięwzięcie: Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.

Nazwa wskaźnikaPlanowana do osiągnięcia wartość wskaźnika
(w latach 2016- 2023 r.)
Bieżąca realizacja
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa26 sztuk12 Z
7 R
3 P

Z – dane z wniosku zrealizowanego tj. dla którego została zawarta umowa z UMWW oraz dokonana płatność ostateczna.

R – dane z wniosku dla którego została zawarta już umowa z UMWW (jednakże nie została jeszcze dokonana płatność ostateczna).

P – dane z wniosku dla którego została przyznana pomoc na poziomie LGD (jednakże nie została jeszcze zawarta umowa z UMWW).

Dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów WiejskichZapraszamy do skorzystania z doradztwa pracowników Biura Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020 otrzymają niezbędne informacje dot. m. in.: naboru wniosków, obowiązkowych dokumentów, poziomu dofinansowania, kosztów kwalifikowanych czy kryteriów wyboru operacji.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćStowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader informuje o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020 na działania związane m. in. z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w Biurze Stowarzyszenia – ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F, 62-065 Grodzisk Wlkp., (budynek Promessy,II piętro) lub pod nr tel. 61 227 12 16.

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.2.Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.2 LSR – Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki, przedsięwzięcie: Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.

Nazwa wskaźnikaPlanowana do osiągnięcia wartość wskaźnika
(w latach 2016- 2023 r.)
Bieżąca realizacja
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstw23 sztuki8 Z
1 R

Z – dane z wniosku zrealizowanego tj. dla którego została zawarta umowa z UMWW oraz dokonana płatność ostateczna.

R – dane z wniosku dla którego została zawarta już umowa z UMWW (jednakże nie została jeszcze dokonana płatność ostateczna).

P – dane z wniosku dla którego została przyznana pomoc na poziomie LGD (jednakże nie została jeszcze zawarta umowa z UMWW).

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1.Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku, dotyczące poziomu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.

Nazwa wskaźnikaPlanowana do osiągnięcia wartość wskaźnika
(w latach 2016- 2023 r.)
Bieżąca realizacja
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

50 sztuk41 Z
2 R

Z – dane z wniosku zrealizowanego tj. dla którego została zawarta umowa z UMWW oraz dokonana płatność ostateczna.

R – dane z wniosku dla którego została zawarta już umowa z UMWW (jednakże nie została jeszcze dokonana płatność ostateczna).

P – dane z wniosku dla którego została przyznana pomoc na poziomie LGD (jednakże nie została jeszcze zawarta umowa z UMWW).