Kontrast:

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo!Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach PROW 2014 – 2020 zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia. Jego pracownicy udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na przyszłoroczny nabór w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćWsparcie na wdrażanie operacji – do pobrania tutaj (plik PDF, 370 KB)

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.2. – dane finansowe
Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.2 LSR – Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki, przedsięwzięcie: Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

Nazwa wskaźnikaŚrodki dostępne w ramach danego wskaźnikaŚrodki pozostałe do wykorzystania
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa195 948,97 EUR76 991,09 EUR

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.2. – dane finansowe
Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.2 LSR – Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki, przedsięwzięcie: Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

Nazwa wskaźnikaŚrodki dostępne w ramach danego wskaźnikaŚrodki pozostałe do wykorzystania
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa1 005 964,06 EUR4 035,94 EUR

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1. – dane finansowe
Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

Nazwa wskaźnikaŚrodki dostępne w ramach danego wskaźnikaŚrodki pozostałe do wykorzystania
Liczba wydarzeń / imprez22 786,47 EUR0,00 EUR