Kontrast:

Uwaga! – zmiana terminu – Spotkanie informacyjno – konsultacyjne – Grodzisk Wlkp. – 22 stycznia 2020r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcia związane z operacjami mającymi na celu: utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego, wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby oraz operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa, które odbędzie 22 stycznia br. o godz. 10.00, w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F w Grodzisku Wlkp.

Planowane nabory na 2020 r.Informujemy, że na 2020 r. zaplanowane zostały nabory wniosków w następujących zakresach:
– operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (dostępna kwota 5700,00 zł.),
– operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego (dostępna kwota 340 000,00 zł.),
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby (dostępna kwota 100 000,00 zł.),
– operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa (dostępna kwota 1 058 000,00 zł.).

 

Bezpłatne doradztwoPostęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1. – dane finansowePoniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1 700 000,00 zł  3/2017
13/2017
23/2019
911 334,20 zł
589 884,08 zł
171 553,00 zł
27 228,72 zł
Liczba nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego 1 040 000,00 zł  4/2017
14/2017
265 386,38 zł
419 998,43 zł
354 615,19 zł
Liczba wydanych materiałów-opisujących lokalne atrakcje i zasoby  200 000,00 zł  17/2018
21/2018
50 000,00 zł
50 000,00 zł
 100 000,00 zł
Liczba wydarzeń promujących aktywny wypoczynek na terenie LGD połączonych z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu 100 000,00 zł 24/2019  100 000,00 zł 0,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski

 

 

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1.Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku, dotyczące poziomu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.

Nazwa wskaźnika
Planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika
(w latach 2016- 2023 r.)
Bieżąca realizacja
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  30 sztuk Z 27 + 2 R + 11 P
Liczba nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego  10 sztuk 6 Z
Liczba wydanych materiałów-opisujących lokalne atrakcje i zasoby  6 sztuk 2 R
Liczba wydarzeń promujących aktywny wypoczynek na terenie LGD połączonych z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu  8 sztuk  6 P

 

Z – dane z wniosku zrealizowanego tj. dla którego została zawarta umowa z UMWW oraz dokonana płatność ostateczna.

R – dane z wniosku dla którego została zawarta już umowa z UMWW (jednakże nie została jeszcze dokonana płatność ostateczna).

P – dane z wniosku dla którego została przyznana pomoc na poziomie LGD (jednakże nie została jeszcze zawarta umowa z UMWW).