Kontrast:

Nabór wniosków na dofinansowanieInformujemy, że w dniu 13 lutego br. ogłoszony zostanie nabór wniosków na wszystkie działania zaplanowane w harmonogramie naborów na I półrocze 2017 r.tj.:
– Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa.
– Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.
– Operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim.
– Operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
– Operacje o charakterze promocyjnym.
– Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu.
– Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby.

Szkolenie 10 lutego br.Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wiedzy nt. naboru wniosków zaplanowanego na bieżące półrocze 2017 r. Szkolenie odbędzie się w biurze Stowarzyszenia w dniu 10 lutego br. od godziny 9.00.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona w związku z czym prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojej obecności na szkoleniu pod numerem telefonu 61 227 12 16.

Spotkanie dla zainteresowanych uzyskaniem dofinansowaniazaproszenie na szkolenie dotyczące uzyskania dofinansowania na zakładanie nowego lub rozwój już funkcjonującego przedsiębiorstwa