Kontrast:

Przerwa w pracy biuraInformujemy, że 14 sierpnia br. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.

Nabór wniosków na dofinansowanie – IX.2017 r.Informujemy, że we wrześniu br. ogłoszony zostanie nabór wniosków na wszystkie działania zaplanowane w harmonogramie naborów na II półrocze 2017 r. tj.:
– operacje mające na celu organizację szkoleń,
– operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu,
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby,
– operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
– operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.

 

Zmiana Regulaminu RadyInformujemy, że zmianie uległ Regulamin Rady Stowarzyszenia. Jego aktualna wersja znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania.

Zmiana harmonogramu naborówInformujemy, że zmianie uległ harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Aktualna wersja harmonogramu znajduje się w zakładce „Harmonogram naborów”.

Poziom wykorzystania środków i realizacji zaplanowanych wskaźnikówPo zakończonych naborach 1 – 9/2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazanych zostało 31 wybranych wniosków (w tym 2 z zakresu podejmowania działalności i 5 z zakresu rozwijania działalności na tzw. listach rezerwowych).

Wnioski wybrane, mieszczące się w limicie dostępnych środków opiewały na kwotę 3 136 015,08 zł., co oznacza że 93% z dostępnych łącznie w ramach ogłoszonych naborów środków zostało przez nie zarezerwowane. Jednocześnie kwota ta stanowi 44% z ogólnej kwoty środków przeznaczonych na realizację LSR.

W przypadku zrealizowania wszystkich wybranych wniosków (mieszczących się w limicie) oraz osiągnięcia zaplanowanych przez nie celów, pozwolą one na realizację zaplanowanych w LSR wskaźników na poniższym poziomie:

Zakres wniosków Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach środków dostępnych w naborze Przewidywana realizacja w związku z przyznanymi dotacjami
Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa. 4 szt. 4 szt.
Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa. 8 szt. 7 szt.
Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 20 szt. 25 szt.
Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego. 4 szt. 2 szt.
Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu. 2 szt. 0 szt.
Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby. 2 szt. 0 szt.
Operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim. 2 szt. 3 szt.
Operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. 1 szt. 1 szt.
Operacje o charakterze promocyjnym. 1 szt. 1 szt.