Kontrast:

Badanie efektywności prowadzonych działań – podsumowanie badaniaDziękujemy za udział w prowadzonym przez nas badaniu. Spłynęło do nas łącznie 106 ankiet w których 103 osoby pozytywnie wypowiedziały się na temat realizacji Planu Komunikacji.

Monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – podsumowanie badaniaDziękujemy za udział w prowadzonym badaniu. W jego ramach spłynęło do nas 100 ankiet w wersji elektronicznej oraz 6 w wersji papierowej. W ankietach w pytaniu:

– Czy uzyskał/a Pan/i informacje o stanie realizacji LSR tj. poziomie wykorzystanych przez beneficjentów środków, poziomie dostępnych środków, zrealizowanych wskaźnikach LSR i wskaźnikach do zrealizowania? – udzielonych zostało 16 pozytywnych odpowiedzi i 90 negatywnych,

– Czy uważa Pan/i że działania promocyjne podejmowane przez Stowarzyszenie (ogłoszenia w prasie i internecie, ulotki, informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia, spotkania i etc.) za wystarczające dla promocji LSR oraz dostępnych w jej ramach środków? – udzielone zostały 102 pozytywne odpowiedzi oraz 4 negatywne.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 18.09.2017 r.18 września br. o godzinie 9.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w tym zakresie,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Zapraszamy na Święto Konia 2017 

plakat święto konia

Szkolenie 25 sierpnia br.Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wiedzy nt. naboru wniosków zaplanowanego na wrzesień 2017 r. Szkolenie odbędzie się w biurze Stowarzyszenia w dniu 25 sierpnia br. od godziny 10.00.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona w związku z czym prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojej obecności na szkoleniu pod numerem telefonu 61 227 12 16.