Kontrast:

Szkolenie 13.09.2018 r.Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wiedzy w zakresie naboru na operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby. Szkolenie odbędzie się 13 września br. w biurze Stowarzyszenia o godzinie 10.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane udziałem prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne.

Festyn przy wiatraku – zapraszamySerdecznie zapraszamy na Festyn przy wiatraku w dniu 9 września br. od godziny 15.00. W programie przewidziano wiele ciekawych atrakcji m.in. występ kabaretu, ZTL Cybinka Grodzisk czy animacje dla dzieci.

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1. – dane finansowePoniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim 300 000,00 zł 7/20173 199 982,00 zł 100 018,00 zł
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 100 000,00 zł 8/2017
19/2018
49 669,58 zł
50 000,00 zł
330,42 zł
Liczba wydarzeń / imprez 100 000,00 zł 9/2017
20/2018
50 000,00 zł
50 000,00 zł
0,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski

Nabór wniosków na dofinansowanie – wrzesień / październik 2018 r.Informujemy, że na przełomie września i października br. ogłoszony zostanie nabór na działania zaplanowane  w harmonogramie naborów na II półrocze 2018 r. tj.:
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby.

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1. – dane finansowePoniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1 700 000,00 zł  3/2017
13/2017
16/2018
980 068,39 zł
598 334,80 zł
116 895,00 zł
4 701,81 zł
Liczba nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego 700 000,00 zł  4/2017
14/2017
279 354,25 zł
419 999,53 zł
646,22 zł
Liczba wydanych materiałów-opisujących lokalne atrakcje i zasoby  100 000,00 zł  17/2018 50 000,00 zł  50 000,00 zł
Liczba wydarzeń promujących aktywny wypoczynek na terenie LGD połączonych z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu 200 000,00 zł 11/2017  100 000,00 zł 100 000,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski