Poziom wykorzystania środków i realizacji zaplanowanych wskaźników


23 czerwca 2017

Po zakończonych naborach 1 – 9/2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazanych zostało 31 wybranych wniosków (w tym 2 z zakresu podejmowania działalności i 5 z zakresu rozwijania działalności na tzw. listach rezerwowych).

Wnioski wybrane, mieszczące się w limicie dostępnych środków opiewały na kwotę 3 136 015,08 zł., co oznacza że 93% z dostępnych łącznie w ramach ogłoszonych naborów środków zostało przez nie zarezerwowane. Jednocześnie kwota ta stanowi 44% z ogólnej kwoty środków przeznaczonych na realizację LSR.

W przypadku zrealizowania wszystkich wybranych wniosków (mieszczących się w limicie) oraz osiągnięcia zaplanowanych przez nie celów, pozwolą one na realizację zaplanowanych w LSR wskaźników na poniższym poziomie:

Zakres wniosków Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach środków dostępnych w naborze Przewidywana realizacja w związku z przyznanymi dotacjami
Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa. 4 szt. 4 szt.
Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa. 8 szt. 7 szt.
Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 20 szt. 25 szt.
Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego. 4 szt. 2 szt.
Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu. 2 szt. 0 szt.
Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby. 2 szt. 0 szt.
Operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim. 2 szt. 3 szt.
Operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. 1 szt. 1 szt.
Operacje o charakterze promocyjnym. 1 szt. 1 szt.

Noc Kupały


19 czerwca 2017

plakat zapraszający na noc kupały

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 22.06.2017 r.


14 czerwca 2017

22 czerwca br. o godzinie 11.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kamieńcu przy ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego 25 w Kamieńcu odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.
Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w tym zakresie,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Konsultacje w zakresie zmiany kryteriów wyboru operacji


14 czerwca 2017

Przedstawiamy do konsultacji propozycje zmian w kryteriach wyboru operacji. Wszelkie uwagi do nich można przesyłać na adres mailowy: m.burzynski (małpa) szgleader.pl do dnia 21 czerwca br.

Propozycje zmian można pobrać tutaj (plik PDF, 264 KB).


Wioska ginących zawodów


14 czerwca 2017

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wioski ginących zawodów, w ramach której będzie można wziąć udział w ciekawych warsztatach (papieru czerpanego, prząśniczki i etc.). Warsztaty odbędą się 25 czerwca br. na placu przy chacie biesiadnej w Kamieńcu do godziny 14.00