Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – dane finansowe – Podnoszenie kompetencji zawodowych i kapitału społecznego mieszkańców Ziemi GrodziskiejPoniżej publikujemy dane statystyczne dla przedsięwzięcia: Podnoszenie kompetencji zawodowych i kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba szkoleń 240 000,00 zł 0,00 zł 240 000,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne – 11 grudnia 2018 r.Postęp we wdrażaniu LSR – dane finansowe – Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi GrodziskiejPoniżej publikujemy dane statystyczne dla przedsięwzięcia: Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 2 990 000,00 zł 2/2017
15/2018
979 000,00 zł
1 800 000,00 zł
211 000,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski

Postęp we wdrażaniu LSR – dane finansowe – Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi GrodziskiejPoniżej publikujemy dane statystyczne dla przedsięwzięcia: Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 510 000,00 zł 1/2017 204 000,00 zł 306 000,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski

Posiedzenie Rady – 05.12.2018 r.5 grudnia br. o godzinie 9.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.