Kontrast:

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 04.07.2018 r.4 lipca br. o godzinie 8.30 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Rajd rowerowy pt.: „Poznajemy region”W dniu 9 czerwca 2018 r. odbył się rajd rowerowy pt.: „Poznajemy region” do Michorzewka (gmina Kuślin) w ramach projektu współpracy „Poznajemy naszego sąsiada”. Zadaniem uczestników było dojechanie do Michorzewka, po drodze zrobienie zdjęć ciekawym elementom krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, w samym Michorzewku zaś udział w konkurencjach sportowych. Rajd zakończył się sukcesem, uczestnicy w dobrych humorach odjechali z pamiątkowymi gadżetami.

uczestnicy rajdu

uczestnicy rajdu w michorzewku

jedna z konkurencji sportowych

zawody sportowe w trakcie rajdu

finałowe konkurencje

 

Międzynarodowy turniej piłkarskiSerdecznie zapraszamy na Międzynarodowy turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy Granowo który odbędzie się 16 czerwca br.  od godziny 9.00 na boisku sportowym „Orlik”w Granowie.

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 19.06.2018 r.19 czerwca br. o godzinie 900 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Badanie efektywności prowadzonych działańZapraszamy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej badania efektywności prowadzonych działań przez nasze Stowarzyszenie. Ankieta dostępna jest tutaj.