Kontrast:

Dokumenty do pobraniaZasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW

——————————————

Deklaracja Członkowska – do pobrania tutaj (plik PDF, 504 KB)

——————————————

Lista członków Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader

——————————————

Lista Członków LGD  do pobrania tutaj (plik PDF, 137 KB)

——————————————

Statut LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 164 KB)

——————————————

Regulamin Rady – do pobrania tutaj (plik PDF, 733 KB)

——————————————

Wzór formularza protestu – do pobrania tutaj (plik DOC, 72 KB)

——————————————

Plan komunikacji  – do pobrania tutaj (plik PDF, 326 KB)
Harmonogram realizacji planu komunikacji – do pobrania tutaj (plik PDF, 243 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2016 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 247 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2017 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 253 KB)

Realizacja planu komunikacji za 2018 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 270 KB)

——————————————

Ankieta monitorująca postęp w realizacji operacji, finansowanej ze środków PROW 2014 – 2020, na potrzeby monitorowania realizacji LSR Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader – do pobrania tutaj (plik PDF, 400 KB)

——————————————

Plan szkoleń – do pobrania tutaj (plik PDF, 372 KB)

——————————————

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura Stowarzyszenia – do pobrania tutaj (plik PDF, 242 KB)

——————————————

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – do pobrania tutaj (plik PDF, 11,7 MB)
Aneks nr 1 – do pobrania tutaj (plik PDF, 208 KB)
Aneks nr 2 – do pobrania tutaj (plik PDF, 736 KB)
Aneks nr 3 do pobrania tutaj (plik PDF, 217 KB)
Aneks nr 4 – do pobrania tutaj (plik PDF, 199 KB)
Aneks nr 5 – do pobrania tutaj (plik PDF, 193 KB)
Aneks nr 6 – do pobrania tutaj (plik PDF, 139 KB)
Aneks nr 7 do pobrania tutaj (plik PDF, 257 KB)
Aneks nr 8
do pobrania tutaj (plik PDF, 131 KB)
Aneks nr 9 do pobrania tutaj (plik PDF, 187 KB)

————————————–

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz inf. o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

——————————————

Zestawienia rzeczowo-finansowe z realizacji operacji pt. funkcjonowanie lokalnej grupy dziania – 2009 / 2015

——————————————

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji realizowanej w ramach działania 421 wdrażanie projektów współpracy – PWPK
——————————————
Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji realizowanej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy – RDRTW

 ——————————————

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Lista członków Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LeaderCzłonkowie Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader:

1. Jan Koza – Przewodniczący Rady
2. Piotr Halasz – Wiceprzewodniczący Rady
3. Janina Krechowicz – Sekretarz Rady
4. Zbigniew Kaczmarek – Członek Rady
5. Honorata Kozłowska – Członek Rady
6. Maria Kubel – Członek Rady
7. Żelazo Przemysław – Członek Rady
8. Górny Sławomir – Członek Rady
9. Izydorczyk Ilona – Członek Rady
10. Piotr Hojan – Członek Rady
11. Gerard Tomiak – Członek Rady
12. Łucja Gałkowska – Członek Rady
13. Lucyna Mleczak – Członek Rady
14. Kostrzewa Barbara – Członek Rady
15. Bożena Turała – Członek Rady

  

 

 

 

Lista członków Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LeaderCzłonkowie Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader:

 

Natalia Odważna – Prezes
Marcin Brudło – Wiceprezes
Sabina Rutkowska – Skarbnik
Ewa Kasperska – Członek Zarządu
Sławomir Kurkiewicz – Członek Zarządu
Arkadiusz Pawłowski – Członek Zarządu