Kontrast:

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo!Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach PROW 2014 – 2020 zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia. Jego pracownicy udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na przyszłoroczny nabór w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.