Kontrast:

Wyniki naboru dla ogłoszenia o numerze: 35/2022Listy dla ogłoszenia o naborze nr 35/2022 z dnia 03.06.2022 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 215 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 408 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.