Kontrast:

Informacja o naborzeInformujemy, że w I kwartale 2021 r. ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków, w następujących zakresach tematycznych:
– operacje mających na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa (planowana pula środków: 415 000,00 zł),
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby (planowana pula środków: 100 000,00 zł).