Kontrast:

Nabór wniosków o dofinansowanie – czerwiec / lipiec 2020 r.Informujemy, że na przełomie czerwca i lipca br. ogłoszone zostaną nabory na następujące działania:
– operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego,
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby,
– operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu,
– operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
– operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa.