Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – dane finansowe – Zachowanie dziedzictwa lokalnegoPoniżej publikujemy dane statystyczne dla przedsięwzięcia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim 300 000,00 zł 7/20173 199 982,00 zł 100 018,00 zł
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 100 000,00 zł 8/2017
19/2018
49 669,58 zł
50 000,00 zł
330,42 zł
Liczba wydarzeń / imprez 100 000,00 zł 9/2017
20/2018
50 000,00 zł
50 000,00 zł
0,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski