Kontrast:

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017.Listy dla ogłoszenia o naborze nr 14/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 162 KB).
– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 227 KB).

 

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 13/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 144 KB).
– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 239 KB).

 

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 11/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu.

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 168 KB).
– Lista operacji niezgodnych z programem, w ramach których planowana jest ich realizacja – do pobrania tutaj (plik PDF, 114 KB).
– Lista operacji niezgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 112 KB).
– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 224 KB).
– Lista operacji niewybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 243 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.