Kontrast:

Listy wniosków złożonych w terminie dla naborów 10/2017 – 14/2017Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 14/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – do pobrania tutaj (plik PDF, 101 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 13/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – do pobrania tutaj (plik PDF, 111 KB).

Dla ogłoszenia o numerze 12/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – nie złożono wniosków o przyznanie pomocy.

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 11/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu – do pobrania tutaj (plik PDF, 112 KB).

Dla ogłoszenia o numerze 10/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu organizację szkoleń – nie złożono wniosków o przyznanie pomocy.