Kontrast:

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 22.06.2017 r.22 czerwca br. o godzinie 11.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kamieńcu przy ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego 25 w Kamieńcu odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.
Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w tym zakresie,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.