Kontrast:

Walne ZebranieSerdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. o godzinie 12.00 na Stacji Kolejowej w Wielichowie – Wsi przy ul. Ziemińskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
4. Uchwalenie porządku zebrania.
5. Przeprowadzenie wyboru Rady Stowarzyszenia i podjecie uchwały w sprawie:
    a. wyboru Członków Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
    b. zatwierdzenia wyboru przez Radę Stowarzyszenia: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
6. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Stowarzyszenia i podjecie uchwały w sprawie:
   a. wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
   b. zatwierdzenia wyboru przez Zarząd Stowarzyszenia: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
7. Przeprowadzenie wyboru Komisji Rewizyjnej i podjecie uchwały w sprawie:
   a. wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
   b. zatwierdzenia wyboru przez Komisję Rewizyjną: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
8. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
9. Wolne głosy i wnioski.