Kontrast:

Cele LSR: 1.1 Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnegoPoniżej prezentujemy opis pierwszego celu szczegółowego LSR, do którego przypisane są dwa przedsięwzięcia: „Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na Ziemi Grodziskiej” i Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Aby skutecznie konkurować z innymi obszarami, budowanie potencjału turystycznego i rekreacyjnego musi opierać się na przemyślanej strategii. Powiat grodziski ma wiele do zaoferowania potencjalnym turystom, ale walory swoje musi wyeksponować i poddać waloryzacji. Należy także zainwestować w rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przygotować szereg usług, których oczekiwać będą przyjezdni oraz skutecznie wypromować obszar. LSR daje szansę, aby połączyć wysiłki różnych sektorów dla osiągnięcia wspólnych celów.

Budowa potencjału turystycznego i rekreacyjnego jest bowiem przedsięwzięciem, które musi angażować różne sektory. Waloryzacja obiektów zabytkowych czy historycznych nie będzie mogła zostać podjęta bez udziału sektora publicznego, usługi turystyczne nie rozwiną się bez przedsiębiorców a całość strategii musi być realizowana przy aktywnym wsparciu organizacji społecznych. Region musi także znaleźć i wykreować produkty, które będą wyróżniały jego ofertę spośród innych, co będzie ułatwiało identyfikację regionu i budowało więź. Ponieważ region stawia sobie za cel również poprawę jakości i komfortu życia, stąd można się spodziewać, że szereg działań prowadzących do osiągnięcia tego celu będzie nakierowano na tworzenie oferty również dla mieszkańców. Rzeczą naturalną jest, że wszelkie dobra materialne i duchowe, które powstaną dla osiągnięcia celu, będą służyły również mieszkańcom, a osiągane w wyniku rozwoju turystyki dochody znacznie zwiększą ich siłę nabywczą.