Poziomy dofinansowania dla wniosków składanych w ramach PROW 2014 – 2020.


14 lipca 2016

W Lokalnej Strategii Rozwoju, w zależności od rodzaju podmiotu składającego wniosek, określone zostały różne poziomy dofinansowania wniosków. Prezentują się one w następujący sposób:

 

procentowo:

– 63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
– do 70% dofinansowania kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,
– do / lub 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów (organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, osoby podejmujące działalność gospodarczą i etc.),

 

kwotowo:

– 51 tys. zł dofinansowania (premia) na jedną operację z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
– do 200 tys. dofinansowania na jedną operację z zakresu rozwijania działalności gospodarczej,
– do 250 tys. zł dofinansowania na jedną operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych.