Kontrast:

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz inf. o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćAktualne zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji:

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla projektu pt.: „Poznajemy naszego sąsiada” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 
– do pobrania tutaj w wersji z dnia podpisania umowy (plik PDF, 505 KB),
– do pobrania tutaj w wersji po zawarciu aneksu z dnia 13.09.2018 r. (plik PDF, 544KB).

Załącznik nr 4 do LSR – Budżet LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 80 KB)

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wysokość wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader w okresie od lipca do grudnia 2016 r. związanych z:
– wynagrodzeniami dla pracowników: 53515,02 zł,
– prowadzeniem biura: 17306,66 zł,
– szkoleniami dla pracowników: 0,00 zł,
– prowadzoną przez LGD aktywizacją: 12124,41 zł.

Wysokość wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. związanych z:
– wynagrodzeniami dla pracowników: 108700,02 zł,
– prowadzeniem biura: 39243,74 zł,
– szkoleniami dla pracowników: 0,00 zł,
– prowadzoną przez LGD aktywizacją: 22282,97 zł.

Wysokość wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. związanych z:
– wynagrodzeniami dla pracowników: 115405,36 zł,
– prowadzeniem biura: 32476,08 zł,
– szkoleniami dla pracowników: 0,00 zł,
– prowadzoną przez LGD aktywizacją: 25826,65 zł.

Wysokość wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. związanych z:
– wynagrodzeniami dla pracowników: 110453,74 zł,
– prowadzeniem biura: 30101,34 zł,
– szkoleniami dla pracowników: 0,00 zł,
– prowadzoną przez LGD aktywizacją: 22129,75 zł.

Wysokość wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. związanych z:
– wynagrodzeniami dla pracowników: 111 617,99 zł,
– prowadzeniem biura: 24 948,23 zł,
– szkoleniami dla pracowników: 0,00 zł,
– prowadzoną przez LGD aktywizacją: 8 684,86 zł.

Wysokość wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. związanych z:
– wynagrodzeniami dla pracowników: 127 892,02 zł,
– prowadzeniem biura: 23 699,66 zł,
– szkoleniami dla pracowników: 0,00 zł,
– prowadzoną przez LGD aktywizacją: 18 767,49  zł.

Wysokość wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. związanych z:
– wynagrodzeniami dla pracowników: 150 195,27 zł,
– prowadzeniem biura: 21 670, 44 zł,
– szkoleniami dla pracowników: 0,00 zł,
– prowadzoną przez LGD aktywizacją: 3 274,53 zł.